مدیرعامل

سالار علیاری

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

معاونین

علي محمد حسين‌نژاد

معاونت ساخت و اجرای طرح ها

محمد رفيعي انزاب

معاونت مهندسی و توسعه کسب و کار

منوچهر بديعي

معاونت اداری وامور مجامع

داریوش اسدی

معاونت مالی و اقتصادی

 

 

مدیران پروژه

يعقوب حسن‌پور

مدیر پروژه

علي مهدويان

مدیر پروژه

فرزاد گویا

مدیر پروژه

محمد رضا نامور

مدیر پروژه

 

 

مدیران

چنگيز فرامرزي

مدیرماشین آلات

فرزين نادري

مدیر فنی

نيکروز خسرواني

مدیر اموراداری و نماینده مدیریت

مهرداد پناهی

معاون دفتر مدیریت پروژه ها