عنوان پروژه : سد ماشکید سفلی

محل پروژه :ایران - سیستان و بلوچستان
وضعیت پروژه :در حال ساخت - سد
تاریخ شروع : 2017 تاریخ پایان : 2024
مشخصات فنی :

ارتفاع سد از پي: 37.5 متر

عرض سد در پي : 38 متر

طول تاج سد: 1457 متر

عرض تاج سد: 8 متر

نوع سرريز: پلکانی آزاد روي بدنه سد

طول سرريز: 300 متر

سيستم انحراف آب: اجراي فرازبند و کالورت انحراف آب با 5 دهانه آبگیر هر یک به ابعاد 5/4×5/4 متر به همراه حوضچه آرامش

عملیات خاکی: 000,450،1 مترمکعب

قالب بندي: 185،000 مترمربع

آرماتوربندي: 9،255 تن

بتن کلاسيک: 185،000 مترمکعب

بتن غلتکي : 630،000 مترمکعب

حفاری تزریق تحکیمی و آب بند: 000,350 متر طول

خاک و سیمان: 000,165 مترمکعب

اساس و زیراساس: 200,191 مترمکعب

آسفالت: 000,30 مترمکعب

مشخصات پروژه :

کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای استان سیستان و بلوچستان

مشاور: شرکت مهندسی مشاور آب آرا سازه

پیمانکار: مشارکت اویول - فلار

 

هدف : تامین آب مناطق کم آب و محروم

توضیحات: طرح ماشكيد سفلي در 55 کیلومتری جنوب شرقی شهر سراوان واقع در استان سیستان و بلوچستان با هدف ‌بهره‌برداري از جريان‌هاي سطحي و به منظور تامين آب شرب شهر سراوان، توسعه كشاورزي، جلوگیری از خطر سیلاب‌های فصلی و ... اجرا می‌گردد.