عنوان پروژه : راه میانه – سد شهریار

محل پروژه :ایران – آذربایجان شرقی

وضعیت پروژه :در حال ساخت - راه
تاریخ شروع : 2021 تاریخ پایان : 2024
مشخصات فنی :

طول پروژه: 10.8 کيلومتر

آبرو: 38 دستگاه

3 دستگاه پل ويژه با مجموع طول 60 متر

8 دستگاه تونل با مجموع طول 2215 متر 

عمليات خاکي: 1،750،000 متر مکعب

حفاری تونل: 000,22 متر مکعب

کارهاي فولادي: 850 تن

بنایی سنگی: 500,7 متر مکعب

قالب بندي: 55،000 متر مربع

بتن ریزی:  30،000 مترمکعب

زير اساس و اساس: 72،000 متر مکعب

آسفالت: 36،500 تن                                                                                                       

مشخصات پروژه :

کارفرما: شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی

مشاور: مهندسان مشاور پاسیلو

توضیحات: مسير قطعه اول راه اصلي ميانه - سدشهریار كلاً در مناطق كوهستاني در نزدیكي شهرستان ميانه قرار دارد، مسير این قطعه از حدود یك كيلومتری غرب سدشهریار شروع شده و با عبور از كوهستانهای سخت مشرف بر رودخانه قزل اوزن در كيلومتر 8+947 راه فرعي ميانه – خلخال را قطع كرده و پس از آن در كيلومتر 150+13 به انتهای قطعه مي رسد.