عنوان پروژه : عملیات اجرایی قطعه F منطقه یک آزادراه تهران - شمال

محل پروژه :ایران -شهرستانک - استان البرز
وضعیت پروژه :در حال ساخت - راه
تاریخ شروع : 1395 تاریخ پایان : 1396
مشخصات فنی :

طول کلي پروژه: 2،000 متر

پل: به تعداد 8 دستگاه و به طول مجموع 275 متر طول

تونل: به تعداد 2 دستگاه و به طول مجموع 388 مترطول

طول دیوارهای حائل: 1،900 متر

عمليات خاکي: 731،000 متر مکعب

حفاری تونل: 36،500 متر مکعب

حفاری و اجرای شمع: 2،920 متر طول

آرماتوربندی: 3،900 تن

قالب بندي: 58،000 متر مربع

بتن: 39،000 مترمکعب

مشخصات پروژه :

کارفرما: شرکت آزادراه تهران – شمال

مدیر طرح: شرکت آبادگران مارگون

مشاور: مهندسين مشاور فرادید

 

توضیحات:

آزادراه تهران - شمال پروژهٔ بزرگ راه‌سازی در شمال کشور ایران است که شهر تهران را به چالوس و شهرهای غربی استان مازندران متّصل می کند. این آزادراه به چهار منطقه تقسیم شده است. منطقه یک این آزادراهاز تقاطع بزرگراه آزادگان و بزرگراه شهید همت شروع و با عبور از مناطق کن، سولقان و امامزاده عقیل و تونل تالون و دره لانیز به سه‌راهی شهرستانک می‌رسد؛ اجرای این قسمت که طول آن تقریباً ۳۲ کیلومتر بوده که تعداد 28 تونل به طول تقریبی 28.4 کیلومتر در دو لاین رفت برگشت در آن وجود دارد. این پروژه آخرین قطعه (قطعهF) از منطقه 1 آزادراه بوده و به طور موقت به محور کرج-چالوس متصل شده و پس از تکمیل منطقه 2 آزادراه به آن متصل می گردد.