عنوان پروژه : : مطالعه، طرح و احداث راههای ارتباطی روستاهای بالادست سد گلورد

محل پروژه :ایران - استان مازندران - نکا
وضعیت پروژه :در حال ساخت - سد
تاریخ شروع : مرداد 96 تاریخ پایان : 1397
مشخصات فنی :

ا

این پروژه شامل مطالعه، طرح واحداث سه قطعه راه ارتباطی روستاهای بالادست سد گلورد نکا مجموعا بطول 14 کیلومتر می باشد.

اجزای پروژه عبارتست از :

-         طرح و احداث راه ارتباطی رودبار به ولم بطول اولیه 4 کیلومتر و احداث پل با دهانه 220 متری که با در نظر گرفتن الزامات فنی و

زمین شناسی مسیر ، طرح در حال تغییر به مسیر 2.2 کیلومتری با پل قوسی 380 متری می باشد.

-         طرح و بهسازی راه ارتباطی ولم به غریب محله بطول 4.2 کیلومتر می باشد.

-         طرح و بهسازی راه ارتباطی تاج سد به محمدآباد بطول 5.2 کیلومتر است.

با توجه به اینکه در حال حاضر طرح هر سه قطعه در حال بررسی و طراحی است ، مقادیر عملیات اجرایی پروژه متعاقبا محاسبه و ارائه خواهد گردید.

مشخصات پروژه :

-         کارفرما: شرکت آب منطقه­ای استان مازندران

-         مشاور کارفرما: مهندسین مشاور سکو

-         پیمانکار: مشارکت ماشین سازی اراک – اویول-آب نیرو

-         مشاور پیمانکار اویول-آب نیرو: مهندسین مشاور طرح­ هفتم

توضیحات:

با خواست و دستور کارفرمای طرح شرکت گروه اویول-آب نیرو از مورخ 2/5/96 به عنوان پیمانکار بخش سیویل پروژه بصورت مشارکت با شرکت ماشین سازی اراک وارد پیمان گردید. با برگزاری جلسات متعدد نمایندگان دو شرکت، موافقتنامه مشارکت مورخ 23/7/96 منعقد و بین طرفین مبادله گردیده و به کارفرما

ارسال گردید. به موجب موافقتنامه مشارکت:

-         طراحی کامل پل (اعم از زیرسازه، عرشه و روسازه پل) و همچنین ساخت و نصب عرشه فلزی در تعهد شرکت ماشین سازی اراک است.

-         طراحی و اجرای کامل راههای ارتباطی در سه قطعه مجموعا بطول 14 کیلومتر به انضمام اجرای زیرسازه و روسازه پل در تعهد شرکت گروه اویول-آب نیرو خواهد بود.